Teleoffice Viewcom AB

Vi ser oss själva som ett offensivt och nytänkande företag. Vi har utvecklat ett koncept där vi säljer produkten Customer First. Customer First organiserar alla ärenden och samlar alla kommunikationskanaler i ett och samma system. Vi utför anpassade lösningar för våra kunder där de kan styra hur de vill att Customer First ska se ut och agera för en optimal kundupplevelse, inklusive integrationer mot exempelvis CRM- och ärendehanteringssystem.

TeleOffice främsta styrka är personalen och den inställning som medarbetarna har till sitt arbete. Den finns en stark vilja att prestera bra resultat, att utvecklas i sin roll, att ge det lilla extra när det behövs och inte minst att ha roligt på jobbet. Allt detta skapar förutsättningar för att nå toppresultat. 

Vårt huvudmål är att utveckla egna tjänster där vår långa erfarenhet har gjort det möjligt att utveckla produkter som är marknadsledande. 

Antal anställda: 1-4
Teleoffice Viewcom AB

Här finns vi