Svenska Botaniska Föreningen är en ideell rikstäckande förening för alla som är intresserade av botanik. Vi svarar på frågor om botanik, skriver yttranden i nationellt viktiga floravårdsärenden och informerar om lokala botaniska aktiviteter och föreningar runt om i Sverige. 

Föreningen samordnar Floraväktarna, ett nationellt projekt för att inventera och skydda rödlistade kärlväxter.

Vi ger ut tidskrifterna Svensk Botanisk Tidskrift respektive Vilda Växter, samt botanisk specialistlitteratur på eget förlag.

Föreningen anordnar årliga botanikdagar i något av Sveriges vackra landskap, botaniska resor och exkursioner samt “De vilda blommornas dag” tillsammans med de botaniska föreningarna i Norden.


Bokutgivning

   5-9

Här finns vi