Svensk Hemleverans HB

Svensk Hemleverans HB del av NTM, bedriver distributionsverksamhet och har idag ca 1700 medarbetare.

Företaget distribuerar olika tidningar, post och paket hem till kunden 7 dagar i veckan, men även annat gods som exempelvis byggmaterial, medicin, industriell post, böcker och mycket mer. Svensk Hemleverans HB har sina distributionsområden i Östergötland, norra Småland, Sörmland, Uppland, Norr och på Gotland.


Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring.

Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande.

Antal anställda: 1 000-1 499
Svensk Hemleverans HB

Här finns vi