Storfors kommun

Storfors kommun i östra Värmland har ca 4000 invånare. Här finns närheten till sjöar och skogar för ett aktivt friluftsliv. Här finns ett rikt förenings- och kulturliv, bra barnomsorg och skolor samt ett varierat näringsliv. Vill du vara med och ge våra kommuninvånare livskvalitet och en bra vardag?

Antal anställda: 200-499
Hemsida: www.storfors.se
Storfors kommun

Här finns vi