Stockholm Sport Academy är en dynamisk organisation där ingen dag är den andra lik. Vi är i dag en av Sveriges ledande sportskolor och bedriver träning för barn, ungdomar & vuxna. Det finns stora möjligheter för dig som medarbetare att växa med organisationen vara med och påverka och utveckla.

Stockholm Sport Academy grundades 2003 och är fortfarande en ung, växande organisation där det är nära mellan idé och handling. Det finns stora möjligheter för dig som medarbetare att växa med organisationen vara med och påverka och utveckla.

Varmt välkommen till en unik sportvärld!

Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet

   0

Här finns vi