Stenvalls Trä AB

Stenvalls Trä AB är ett familjeföretag med rötter i Sikfors sedan 1947. Företaget ägs idag av barn till grundaren Elof och Inger Stenvall.

Det är syskonen Anna Flink, Folke Stenvall och Sven Stenvall som äger och driver verksamheten. Sågverksföretaget har idag anläggningar i Sikfors. Piteå, Luleå, Örarna och Seskarö.

Vi sysselsätter 210 personer och omsätter 1 miljard kronor. Produktionen uppgår till 400 000 m3 sågad vara och 75% vidareförädlas direkt till slutkund. Våra kunder finns i Japan och i hela Europa med Norden som vår största marknad.Antal anställda: 200-499
Hemsida: www.stenvalls.se
Stenvalls Trä AB

Här finns vi