Boservice 24 AB

1 lediga jobb

Vi levererar undervisning i modersmål till fristående och kommunala skolor, förskolor och gymnasium i Region Stockholm. Sedan år 2011 har vi levererat språk och modersmålsundervisning samt studiehandledning för nyanlända. I dagsläge arbetar hos oss ca 50 lärare som undervisar i 49 olika språk.

Vårt arbetssätt präglas av:

Flexibilitet - vi har individuella upplägg för elever och skolor. Att utveckla elevernas språkkunskaper är i fokus för vårt arbete.

Engagemang - Ett målmedvetet arbete för en effektiv språk-och begreppsinlärning

Kvalitetsmedvetet - Vi följer aktuellt forsaking och utgår ifrån beprövad erfarenhet. Med flera årserfarenhet inom området är vi bland ledande organisationen inom området.

Kommunikativt- Våra lärare har kontinuerligt kontakt med elevernas berörda lärare, föräldrar och skolpersonal.

Det bästa som vi har är vår personal. Vi satsar på våra lärare, vi intern utbildar dem och vägleder dem.

Välkommen till vår organisation!


Förskoleutbildning

   5-9

Här finns vi