Solna Högtrycksspolning AB

Vårt verksamhetsområde är högtrycksspolning, rörinspektion och slamsugning av avloppssystem.

Solna Högtrycksspolning AB är grundat 1982 och vi är för närvarande 29 stycken anställda och behöver förstärkning.

Antal anställda: 20-49
Solna Högtrycksspolning AB

Här finns vi