Socionomera Bemanning AB

71 lediga jobb hos Socionomera Bemanning AB just nu.

Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag som erbjuder trygg bemanning till verksamheter som arbetar med socialt arbete. Vårt mål är att det aldrig ska vara brist på kompetenta socionomer som hjälper dessa verksamheter fullfölja sitt uppdrag. Våra arbetsmetoder ska alltid präglas av snabba och smidiga processer för att undvika onödig tidsspillan och för bästa effekt. Vår ledning har flerårig erfarenhet av socialt arbete vilket ger en unik insyn i det sociala arbetets utmaningar och möjligheter.

Antal anställda: 20-49
Socionomera Bemanning AB

Här finns vi