Sjöfartsverket

16 lediga jobb hos Sjöfartsverket just nu.

Sjön ger möjligheter. Vi gör skillnad.

Cirka 90% av alla varor och råvaror går via sjövägen till och från Sverige. Det finns nämligen inget annat transportslag som klarar av de gigantiska volymerna på ett mer effektivt och hållbart sätt. Det är här Sjöfartsverket har sin kärnverksamhet. Vi tillhandahåller och utvecklar säkra, miljövänliga och effektiva sjövägar med service dygnet runt. Dessutom erbjuder vi tjänster som gör skillnad även för näringslivet, privatpersoner och samhället i stort.

Antal anställda: 1 000-1 499
Sjöfartsverket

Här finns vi