Shamsen omsorg AB

Shamsen vill bidra till att människor som är i behov av stöd får möjlighet att leva ett rikt liv i en fungerande vardag. Vi tycker att alla människor har rätt till makten över sitt eget liv.

"Det bästa med att jobba hos Shamsen är familjekänslan och gemenskapen. Hos Shamsen känner jag mig trygg och bekväm, man kan alltid vara sig själv. När jag berättar hur jag tycker eller tänker om något så lyssnar mina kollegor och vi uppskattar varandras åsikter."

                       - Emil, assistent hos Shamsen omsorg

Antal anställda: 100-199
Hemsida:
Shamsen omsorg AB

Här finns vi