Scanfjord Mollösund AB

Scanfjord

Scanfjord med rötter från 1979 är pionjärer i branschen och idag Sveriges största producent av odlade blåmusslor. Vi står för över 90 procent av den svenska produktionen och är dessutom ledande inom hanteringen av vildfångade ostron och hjärtmusslor. Blåmusselodling, packning och försäljning av musslor är vår kärnverksamhet. Utöver det erbjuder vi olika tjänster till andra odlare samt utvecklar och säljer vårt odlingssystem till köpare i Sverige och Norden.

Vårt försäljningskontor och vår produktionsanläggning ligger i Mollösund på Orust. Där har vi hemmahamnen för våra fartyg, en reningsanläggning och ett levandelager för musslor, något vi är ensamma om i Sverige. På produktionsanläggningen rensar och paketerar vår kompetenta personal musslorna i vakuumförpackningar eller i nät så att vi kan leverera färska odlade blåmusslor året om.


Antal anställda: 20-49
Hemsida: www.scanfjord.se
Scanfjord Mollösund AB

Här finns vi