Saps säljer anpassade servicelösningar utifrån kundens behov och verksamheten omfattas av tre tjänsteområden. Saps Service Management AB är ett rikstäckande företag som arbetar med service för kunder inom fastighetsbranschen, publik- och offentlig miljö. Saps har ca 180 anställda och omsätter ca 180 mkr. Mer information finns på vår hemsida: www.saps.se.

Våra medarbetare präglas av en inre drivkraft, hög arbetsmoral, social förmåga och uppfattar våra värderingar som naturliga och självklara; Enkelhet, Oräddhet, Flexibilitet och Ansvar. Hos oss är varje medarbetare en betydelsefull del i vårt ständigt pågående arbete att leverera det absolut bästa.

Fastighetsrelaterade stödtjänster

   100-199