Revida Omsorg AB

Revida Omsorg erbjuder professionell och kunnig hjälp med avlösning och ledsagning till familjer som har behov av tjänsterna. I centrum står de barn och ungdomar med funktionshinder som behöver stöd för att kunna leva ett så fullgott och utvecklande liv som möjligt. Revida Omsorg ser också till hela familjens bästa och utformar därför insatserna i nära samarbete med föräldrar och närstående. Vi ser det som viktigt att ta till vara barnets/ungdomens egna intressen och önskemål för möjliggöra den bästa pedagogiska insatsen.

Revida Omsorg lägger stor vikt på en familjenära och personlig kontakter. Integritet, kunskap, erfarenhet, flexibilitet och en öppen kommunikation är några av våra främsta styrkor. Vi vill i första hand se till den enskildes styrkor och intressen, inte till funktionsnedsättningen eller handikappet. Genom att lyssna på och se den enskilde individen kan stödinsatsen göras så bra som möjligt.

Antal anställda: 20-49
Hemsida: www.revida.se
Revida Omsorg AB

Här finns vi