Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken