Ramudden AB

46 lediga jobb

Ramudden är ett av Nordens ledande företag med inriktning på uthyrning av produkter och tjänster för en säker miljö inom bygg- och vägarbetsplatser. Ramudden finns på ett 50-tal platser i Sverige, Norge, Finland och Estland. Ramudden grundades 2004 och har sedan april 2018 också ett helägt dotterbolag i England, Chevron Traffic Management Ltd. Ramuddenkoncernen omsätter 2018 ca 1,8 miljarder och har ca 900 anställda.

Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar

   200-499