Point Logistik Gota Media AB

Vi är Gota Medias distributionsbolag som från 2018 bär ut Gotagruppens morgontidningar i fem områden: Sjuhärad, Kronoberg, Kalmar, Blekinge samt Östra Skåne. Därutöver distribuerar vi även paket och post. Med tiden ska vi bli den lokala partner som löser olika slags distributionsbehov effektivt, säkert och till bra priser!

Antal anställda: 500-999
Point Logistik Gota Media AB

Här finns vi