Omtanken Assistans i Norden AB

Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och som har beviljats assistans enligt LSS eller SFB.

Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.

Genom drivna medarbetare och god tillgänglighet skapar vi den flexibilitet och trygghet som en bra assistans innebär. Vårt mål är att alla inom Omtanken ska känna den familjära känsla som vi är kända för. 

Antal anställda: 200-499
Omtanken Assistans i Norden AB

Här finns vi