Novare Potential AB

3 lediga jobb hos Novare Potential AB just nu.

Novare Potential ett rekryterings- och bemanningsbolag med syfte att leda nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden.

Idag saknar många nyanlända arbete samtidigt som många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Detta vill vi förändra. Genom innovativa rekryteringsmetoder och ett starkt kontaktnät i det svenska näringslivet vill Novare Potential vara bryggan som leder nyanlända in i yrkeslivet och ge dem förutsättningar att nå sin fulla potential.

Antal anställda: 20-49
Novare Potential AB

Här finns vi