Novare Potential AB

8 lediga jobb

Novare Potential ett rekryterings- och bemanningsbolag med syfte att leda nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden.

Idag saknar många nyanlända arbete samtidigt som många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Detta vill vi förändra. Genom innovativa rekryteringsmetoder och ett starkt kontaktnät i det svenska näringslivet vill Novare Potential vara bryggan som leder nyanlända in i yrkeslivet och ge dem förutsättningar att nå sin fulla potential.

Arbetsförmedling och rekrytering

   20-49