Norlandia Care AB

19 lediga jobb

Norlandia Care AB är en del av NHC Group. Norlandia driver förskolor, patienthotell och äldreomsorg och erbjuder även tjänster inom individ och familj. Norlandia Care AB affärsidé är att erbjuda individanpassade och kvalitativa tjänster inom äldreomsorg på den svenska marknaden. Med fokus på kundens förutsättningar, behov och önskemål utvecklar och realiserar vi dagens och framtidens tjänster med ett professionellt ledarskap och ett innovativt arbetssätt. I kombination med ett värdegrundsbaserat arbetssätt och ett salutogent förhållningssätt som genomsyrar hela vår organisation når vi framgång.


Norlandia har mer än 10 års erfarenhet av äldreomsorg och i dagsläget driver Norlandia Care AB själv och genom helägda dotterbolag många äldreboenden runt om i Sverige, från Norrtälje i norr till Skanör i söder. 
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer

   1 500-1 999

Här finns vi