Nordecta AB

5 lediga jobb hos Nordecta AB just nu.

Vi på Nordecta hjälper företag i Sverige med entreprenad och bemanning inom deras verksamheter.

Nu sedan Maj 2021 har vi även slagit upp portarna för transportbranschen och bemannar chaufförer.

Sedan Nordecta startade har företag inom bl.a. tillverkningsindustrin och verkstadsindustrin gett oss sitt förtroende att få hjälp med detta.

Något som vi är väldigt glada och stolta över. Vi har många års erfarenhet att hitta kompetent personal inom industri och verkstad.

Förutom många års erfarenhet av bemanning har vi själva erfarenheter från att ha arbetat inom industrin. Vi tycker att det är en viktig egenskap för att kunna ha förståelse och kunskap om kundernas behov, för att resultatet ska bli det bästa. Nordecta AB är en liten organisation med korta ledtider och snabba beslutsprocesser.

Genom detta kan vi erbjuda en hög och personlig service till våra kunder Som nämnt ovan utför vi även egna entreprenader och kan på så vis erbjuda en helhet inom våra verksamhetsområden.

Antal anställda: 20-49
Hemsida: www.nordecta.se
Nordecta AB

Här finns vi