Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Barn- och elevhälsan