Montico Hr Partner AB

457 lediga jobb

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning och utbildning. Montico har närmare 1 000 anställda varav cirka 800 är konsulter utplacerade på uppdrag hos företag. Vi har kontor på 23 orter i Sverige med huvudkontor i Tranås.

Montico är ett auktoriserat rekryterings, - bemannings-, utbildnings- och omställningsföretag.  VI innehar certifieringar enligt ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö samt ISO 45001 arbetsmiljö. Att vi är auktoriserade och certifierade innebär en garanti för dig som företag eller arbetssökanden att vi är en seriös leverantör som på ett affärsmässigt och korrekt sätt följer de lagar och regler som gäller inom vår branschorganisation.

Personaluthyrning

   200-499