Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap