Mio AB

Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Vi vet att stolta medarbetare som trivs med arbetet har stor betydelse för hur kunden upplever Mio.

Med gemensamma värderingar, tydligt ledarskap, individuellt ansvarstagande och stimulerande arbetsuppgifter erbjuder vi en attraktiv arbetsplats. Vi är ett modernt detaljhandelsföretag som med vårt starka kunderbjudande slagit branschen nio år i rad.

För att vara en attraktiv arbetsgivare på alla nivåer i kedjan prioriterar vi stimulerande arbetsuppgifter med individuellt ansvarstagande utifrån ett tydligt ledarskap. Möjligheter till kompetensutveckling och olika karriärvägar bidrar till utveckling och förnyelse. En betydelsefull del av Mios framgångskoncept är personlig service och ett positivt bemötande av kunder. Mio är expert på inspirerande lösningar för hemmet.

Alla kunder ska känna sig välkomna, inspirerade och omhändertagna, oavsett var och när de möter Mio.

Antal anställda: 200-499
Hemsida: mio.se
Mio AB

Här finns vi