MIAB AB

MIAB gruppen är Sveriges största privatägda Facility Service-företag med ambition att växa med fler Facility Services tjänster och på fler marknader. MIAB gruppen omsätter idag 575 miljoner SEK och har 1 500 anställda. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping och Helsingborg.

Välkommen att läsa mer om oss på vår hemsida www.miabab.se

Antal anställda: 1 000-1 499
Hemsida: www.miabab.se
MIAB AB

Här finns vi