Medfind AB

Medfind arbetar med personalförsörjning till den svenska sjukvården. Vi arbetar med vårdbemanning med all typ av vårdpersonal och rekryterar till fasta tjänster i form av internationell läkarrekrytering av specialistläkare.

Vårt fokus är att bygga långsiktiga relationer med våra viktiga konsulter och med våra kunders organisationer. Det ger kunskap som skapar trygghet i rekrytering/inhyrning både för våra kunder och för våra konsulter. Det är genom detta viktiga arbete som vi kan hitta mervärden för dig som vill arbeta för oss eller behöver förstärka din verksamhet med duktiga medarbetare.

Det är många människor som träffar våra medarbetare på uppdrag ute i verksamheterna. Samtliga har förväntningar som ska infrias.

Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat.

Antal anställda: 20-49
Hemsida: www.medfind.se
Medfind AB

Här finns vi