Malmö kommun

Malmö är en stad i ständig rörelse. I Malmö stad har vi över 26 000 engagerade och motiverade medarbetare som gör skillnad för vår stad.

Varje dag arbetar våra medarbetare för en trygg och hållbar stad för de som besöker, lever och verkar i Malmö. Vi arbetar för att malmöborna ska kunna leva ett gott liv genom till exempel genom att utbilda den yngre generationen, ge stöd åt de äldre, skapa säkerhet i staden, göra så att parkerna blommar, få turister att upptäcka vår stad, skapa mötesplatser och massor därtill.

Med våra värderingar och vårt arbete för hållbar samhällsutveckling gör vi välfärd tillsammans. Jobbar du hos oss blir du en samhällsbyggare som gör skillnad.

Antal anställda: 10 000-
Hemsida: malmo.se
Malmö kommun

Här finns vi