Måltidsfabriken AB

Måltidsfabriken AB bedriver idag måltidsservice gentemot offentlig sektor och privata företag.Bolaget arbetar till stor del med måltidsstransporter där man har regelbundna linjer. Bolaget bedriver även produktion av måltider inom den offentliga miljön. Bolaget är under en mycket expansiv fas och har under 2018-2020 etablerat sig i 15 orter i Sverige. Bolaget har en fortsatt utvecklingsplan där man kommer att expandera till fler orter under 2020 & 2021.

Antal anställda: 20-49
Hemsida:
Måltidsfabriken AB

Här finns vi