Linnea Assistans AB

Linnea Assistans är ett etablerat assistansbolag som bedriver personlig assistans genom råd, stöd och service till personer som har rätt till LSS. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför lägger vi stor vikt på bra anställningsvillkor, vidareutbildning och kompentensutveckling till alla våra anställda.

Våra personliga assistenter bär en betydande roll när det gäller kvaliteten i den utförda assistansen.

Antal anställda: 20-49
Linnea Assistans AB

Här finns vi