Lien Do Sushi AB

Vi är ett familjeföretag som startade verksamheten år 2010 där den första restaurangen öppnades i Karlskrona. År 2012 började vi expandera Sumo sushi i Kristianstad.

År 2018 började vi expandera i högre takt och idag söker vi etablering på flera orter i södra Sverige.

Antal anställda: 10-19
Hemsida: www.sumosushi.se
Lien Do Sushi AB

Här finns vi