Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige AB, Lärande Grundskola, Oden