Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH