Kundia AB

Kundia bedriver sin verksamhet i Stockholm sedan 1989 och erbjuder ett brett urval av kvalitativa servicetjänster till företag inom den privata och offentliga sektorn. Vår verksamhet präglas av en tydlig kundfokusering. Varje enhet arbetar nära kunden och utifrån lokala förutsättningar för att komma fram till de bästa lösningarna. Efter 30 års verksamhet har vi förvärvat många värdefulla referenser från branscher; industrin, offentliga myndigheter och telekommunikation. 

Antal anställda: 50-99
Hemsida: www.kundia.com
Kundia AB

Här finns vi