Kongsberg Maritime är ett globalt teknologiskt företag som skapar innovativa lösningar för kunder inom den marina sektorn. Vi är 7300 anställda placerade i 34 länder och har levererat produkter till över 30000 fartyg. Vi har funnits i Kristinehamn i 170 år och år 1937 började vi leverera propellrar under namnet KAMEWA. Vår verksamhet består av 260 anställda och omfattar sälj, utveckling, forskning, konstruktion, montage/testning och service av propellrar, roder, vattenjet, POD-system samt kontrollsystem.

Vi har stort engagemang i de globala målen för hållbar utveckling och för oss är haven och marina resurser viktiga. Vi strävar efter att utveckla produkter som bidrar till att minska utsläpp och skador för liv under vatten. Som arbetsgivare är vårt mål att vara en arbetsplats fri från diskriminering och präglad av mångfald utifrån erfarenhet, perspektiv och bakgrund. Vi vill vara en arbetsplats där våra anställda trivs och är mycket positiva till om du vill utvecklas inom företaget.

Diverse övrig metallvarutillverkning

   200-499

Här finns vi