Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord