J38 Entreprenad AB

0 lediga jobb hos J38 Entreprenad AB just nu.

Ett mindre byggföretag med stor kompetens

Vi är en byggfirma i Stockholm med en samlad erfarenhet på över 10 år. Vår grupp består av en tight kärna på 8-10 man där alla ställer upp för varandra och där samtliga fyller viktiga funktioner inom respektive gebit.

Trivseln är en stor förklaring till varför vi som företag har så pass många år på nacken: vi älskar att arbeta med varandra och det är något som ger utslag sett till kvaliteten på de uppdrag vi utfört.

Just kvaliteten är den andra förklaringen till varför vi överlevt så pass länge i en väldigt konkurrensutsatt bransch i Stockholm. Anlitar man oss så får man alltid ett högkvalitativt arbete utfört - oavsett om det handlar om en större köksrenovering, en tapetsering eller en fasadrenovering. Vi tummar aldrig på kvaliteten.

Våra värdegrunder leder oss rätt

En annan tydlig skillnad mellan oss och andra byggföretag i Stockholm är att vi arbetar efter värdegrunder.

Antal anställda: 1-4
J38 Entreprenad AB

Här finns vi