Ingenio Consulting Group AB

Ingenio Consulting Group består av flera specialiserade konsultföretag som hjälper industri- och tjänsteföretag att bli bättre, mer effektiva och mer lönsamma. Vi bidrar till ökad lönsamhet genom våra tjänster inom interim management, projektledning, supply chain och engineering.

Interim management

Ibland uppstår situationer som innebär att man snabbt måste ersätta eller komplettera organisationen med personer i ledande befattningar. Det kan till exempel handla om att fylla ett tillfälligt behov på grund av sjukdom, genomföra en omstrukturering eller bemanna ett viktigt projekt. Då är lösningen att hyra in en Interim Manager under en begränsad tid för ett specifikt projekt. 

Project management

Projektledning är den samlade kunskap som behandlar principer, tekniker och verktyg som används i planering, styrning, uppföljning och granskning av projekt. Ingenio har projektledare med stor erfarenhet att driva projekt i olika industriella miljöer.

Antal anställda: 20-49
Hemsida: www.ingenio.se
Ingenio Consulting Group AB

Här finns vi