Infranord AB

Infranord levererar järnvägstjänster inom ban-, el-, signal- och teleteknik. Bolaget bedriver även verksamheter inom mättjänster samt tillverkar och renoverar järnvägskomponenter. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden. 

Genom sin verksamhet möjliggör Infranord klimatanpassade transporter. Därmed är bolaget en del av framtidens hållbara transportlösningar. Bolagets mission är att möjliggöra säkra, punktliga och hållbara järnvägstransporter till nytta för kunder, ägare och samhälle. 

Infranord har ett heltäckande erbjudande och medarbetare med hög teknisk kompetens och stor kunskap om järnväg.

Antal anställda: 1 500-1 999
Hemsida: www.infranord.se
Infranord AB

Här finns vi