Inera AB

Inera ägs av SKL Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Digitalisering inom vård och omsorg har länge varit Ineras kärnområde. Inera har koordinerat och stöttat digital verksamhetsutveckling för ägarna, som länge var Sveriges regioner (tidigare landsting).

I mars 2017 blev Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Ineras huvudägare. Därmed utvidgades Ineras uppdrag till att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet är att öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända Ineras kompetens och bredda Ineras tjänsteutbud.

Ineras ägarstruktur och styrning bygger på bred och djup förankring. Den förankringen, och den erfarenhet och kunskap som byggts upp under åren, har gett Inera en unik position att stötta våra ägare i de förändringar som de står inför.

Antal anställda: 200-499
Hemsida: www.inera.se
Inera AB

Här finns vi