Hemtjänst Ditt Liv AB

1 lediga jobb

Att jobba hos oss:

Hemtjänst Ditt Liv finns i Njurunda drivs av mig, Emelie Söderström. Vi har vår bakgrund inom hemtjänst och akutsjukvård, och här gör vi allt det vi saknade som anställda. Här får du uppleva en fantastisk gemenskap mellan personal och kunder, och för att bryta vardagen hittar vi ofta på aktiviteter och nya sätt att bedriva vår omsorg på.

När du jobbar hos oss blir du en del i att utforma verksamheten. Idag är vi 18 ordinarie och 5 vikarier som tillsammans hittar bästa möjliga arbetssätt, hittar på aktiviteter, går utbildningar och diskuterar vår arbetsmiljö och våra villkor. 

Vi har en kreativ syn på omsorg, som alltid utgår från kunden. När du jobbar hos oss så litar vi på dig. Vi följer regler och beslut, vet att god omsorg inte passar med alltför strikta rutiner. Det måste utgå från kunden. Därför låter vi dig ha stor frihet, du är experten. 

Öppna sociala insatser för äldre personer

   20-49