Helsa Omsorg & Bemanning i Norden AB jobb

7 lediga jobb hos Helsa Omsorg & Bemanning i Norden AB just nu.

Vi är ett Norrlands baserat ägarlett företag. Med styrka mod och professionalitet levererar Helsa tjänster, service och omsorg i nära relationer med våra kunder och medarbetare. Med vår gedigna erfarenhet och kompetens löser vi på ett kreativt sätt problem och utmaningar genom våra beslutsvägar och höga tillgänglighet.

Vi vill göra processer på ett enklare sätt, vilket gör oss annorlunda från många av våra konkurrenter.

Personalen i och ägarna av Helsa har ett antal saker gemensamt och dessa är:

- Vi menar vad vi säger

- Vi levererar vad vi lovar

- Vi krånglar inte till det

- Vi vet vem som är vår kund


Helsa jobbar med LSS- och SoL tjänster som bas. Vi stöttar barn och vuxna som har behov av stöd för att kunna leva ett liv de själva vill efter deras individuella förutsättningar.

Idag arbetar vi med boende, familjehem och personlig assistans. Vi levererar en helhet och fungerar som spindeln i nätet för att våra kunders liv skall fungera, i vardagen såväl som på fritiden.

Antal anställda: 100-199
Hemsida: www.helsaab.se
Helsa Omsorg & Bemanning i Norden AB jobb

Här finns vi