Goutera Food AB

Goutera tillverkar äkta italiensk färsk pasta enligt den italienska hantverkstraditionen. Sedan 2019 tillverkar vi även pizzadegar i olika former.

Gouteras historia startade redan 2001 och är idag sveriges största producenter av färsk pasta/pizza.

Tillverkningen av pasta och pizza är ett hantverk som kräver såväl högsta kvalitet av råvaror som kunskap och skicklighet hos personalen.

 Produkterna levereras till restaurangkunder och livsmedelsbutiker samt storkök runt om i Stockholm/Mälardalen samt i Sverige i övrigt genom grossister

Pastan produceras efter beställning och levereras direkt till kunder, dvs det är inte någonting som står färdigt på hyllan utan tillverkas efter beställning.

 Vår produkter är närproducerade. All tillverkning och produktion sker i våra lokaler i Tyresö, utanför Stockholm.

Goutera Food är privatägt samt har Nobiskoncernen som delägare som bland annat äger Operakällaren

Antal anställda: 10-19
Hemsida: www.goutera.se
Goutera Food AB

Här finns vi