Exportkreditnämnden

2 lediga jobb

EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att försäkra exportföretag och banker mot risken för att inte få betalt i exportaffärer, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer. Verksamheten finansieras med garantitagarnas premier. Vi gör svåra marknader tillgängliga och exportaffärer möjliga. Vi arbetar med allt från småföretagens till de stora koncernernas exportaffärer i 115 länder. EKN har funnits sedan år 1933 och har ett brett nätverk som innefattar exportföretag, banker, andra länders motsvarighet till EKN och andra exportfrämjande organisationer.

Administration av andra näringslivsprogram

   100-199

Här finns vi