Dedicare AB (publ)

Dedicare är ett av Nordens största bemanningsbolag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare är medlem i Almega Kompetensföretagen och har därmed kollektivavtal för alla anställda. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 vilket innebär att våra processer är kvalitetssäkrade och att vi tar hänsyn till miljöaspekter när vi driver vår verksamhet.

Antal anställda: 10-19
Hemsida: www.dedicare.se
Dedicare AB (publ)

Här finns vi