DataBees AB

Data-verktyg, olika molntjänster och lagringsområden. Vi kommer att vara ryggraden för data forskare och artificiell intelligensföretag för att samla in data för deras analysändamål.

As a 'Data Analytics Consulting' firm, we will help technology companies to write a set of programs to transfer DATA from different places to a single destination over the internet. Most of the time it involves Big Data tools, different Cloud services, and storage areas. We will be the backbone of Data Scientists and Artificial Intelligence companies to collect data for their analytics purpose.

Antal anställda: 1-4
Hemsida: www.databees.ai
DataBees AB

Här finns vi