Cura Nord bemanning & rekrytering AB

Cura Nord är ett norrländskt bemanning- och kompetensföretag med inriktning på socionomer. Företaget har sitt säte i Umeå men har såväl kunder som konsulter i hela Sverige. Genom erfarna och kompetenta socionomkonsulter vill vi hjälpa till i arbetet med att skapa hållbara organisationer med god arbetsmiljö - och på så sätt se till att människor i behov får den hjälp de behöver.

Cura Nord har varit verksamma inom socionombemanning sedan januari 2017 och målet – att förhindra kompetensbrist i organisationer som hjälper människor i behov – är en drivkraft som heter duga för oss. För att kunna nå målet är vi övertygade om att trygghet och engagemang behöver genomsyra företagets alla kontakter och processer.

Antal anställda: 20-49
Hemsida: www.curanord.se
Cura Nord bemanning & rekrytering AB

Här finns vi