Collega Arbetsliv AB

Collega är ett omsorgsföretag som erbjuder flera olika tjänster inom socialt arbete. Ledorden är engagemang, delaktighet och förtroende. Vi är övertygade om att engagemang och delaktighet tillsammans med rätt kompetens hos våra medarbetare är vägen till omsorg av hög kvalitet. Varje enskild individ ska vara nöjd med vår omsorg. Och varje enskild medarbetare ska vara väl förtrogen med våra arbetssätt. På så sätt skapar vi förtroende. Och på så sätt gör vi skillnad för individen. Vi ska vara en inkluderande verksamhet i framkant och kunna erbjuda omsorg av hög kvalitet.

Antal anställda: 5-9
Hemsida: www.collega.se
Collega Arbetsliv AB

Här finns vi