Casa Berget Ek. För.

2 lediga jobb

Casa Berget ek. för. är en mellanstor företag/ personalkooperativ med fler än 50 medarbetare som erbjuder hemtjänst i Mölndals stad och Borås Stad, samt hushållstjänster och fastighetsservice i Mölndals stad, Borås Stad och i Göteborg.

Öppna sociala insatser för äldre personer

   50-99

Här finns vi