Med ett av världens starkaste varumärken bakom dig får du chansen att göra skillnad i ett globalt och hållbart företag. Bureau Veritas är ett av Sveriges ledande inspektions- och certifieringsföretag. Vi genomför mer än 3000 företagsbesök årligen. Våra kärnkompetenser är kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och socialt ansvar, där vi hjälper företag att upprätthålla och utveckla sina varumärken, värderingar och affärer.


Bureau Veritas erbjuder

Vi kan erbjuda dig en mycket utmanande position i en dynamisk, växande organisation med entusiastiska kollegor. Bureau Veritas är ett stabilt och internationellt företag. Vi är öppna för initiativ och innovativa lösningar för att uppnå bästa resultat. Vi uppmuntrar personlig utveckling och stöder vår anställda i detta avseende.

Teknisk provning och analys

   20-49